Klimagassregnskap og klimagassbudsjett

Møte om klimagassregnskap

Utarbeidelse av klimagassbudsjett og klimagassregnskap er obligatorisk for byggeprosjekter iht TEK17.

Vi har fokus på å utarbeide klimagassregnskap effektivt og til konkurransedyktig pris.

Kontakt oss for å høre mer eller for et uforpliktende tilbud, eller klikk på «Tilbud» under.

Fyll ut skjemaet og send inn. Du får svar omgående.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
OBS SJEKK SPAM HVIS DET DRØYER MED SVARET.

Fra TEK 17:

Krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg gjelder fra 1. juli 2022 med en overgangsperiode på ett år. Kravene er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 17-1.

Byggenæringen er viktig for å nå Norges klimamål. Store klimagassutslipp kan tilskrives produksjon, transport og bruk av byggevarer. Store utslippsreduksjoner kan tilsvarende oppnås ved å bygge klimasmart og velge byggevarer med lave klimagassutslipp

Klimagassregnskapet skal utarbeides og dokumenteres for det ferdige bygget ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning. Boligblokk er alle boliger som ikke er definert som småhus jf. § 1-3 Veiledning andre – definisjoner.

Et klimagassbudsjett bør bli utarbeidet tidlig i prosjekteringsfasen og resultatene bør brukes aktivt for å redusere klimagassutslippet i prosjekteringsprosessen og utførelsesprosessen.

Kravet til klimagassregnskap er basert på deler av Norsk Standard NS 3720:2018 Metode for klimagassberegninger for bygninger.

Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere modulene A1-A4, B2 og B4 for bygningselementene angitt i tabell Bygningsdeler. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.

7FKONSULT AS

Adresse: Myrlia 31, 1481 Hagan
Kontakt: firmapost@7fkonsult.no

Org nr: 928 093 077